AL·LEGACIONS QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA AL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ

EXPOSA

En data 19 de desembre del 2019 es va aprovar provisionalment el Pressupost general, les bases d’execució i la plantilla de personal de l’Ajuntament de Rubí.

L’anunci de l’aprovació inicial del Pressupost municipal va ser publicat al BOPB en data 23 de desembre i ha estat exposat al públic en temps i forma legal perquè qualsevol interessat pugui presentar les al·legacions pertinents durant els quinze dies hàbils posteriors a la seua publicació, tal com regulen els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE:

 

  • Articles 162 i següents del decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
  • Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local (LRBRL)
  • Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i

sostenibilitat financera (LOEPSF).

  • Reial decret 1174/1987 de 18 de setembre, pel que es regula el règim

jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

 

RECLAMACIONS

 

PRIMERA.-  Incorporar una partida pressupostària específica per adherir-nos a la línia de préstecs ICF Habitatge Social de l’Institut Català de Finances, destinada a entitats socials i ajuntaments per a l’adquisició de pisos destinats a lloguer social.

Per atendre les necessitats d’habitatge públic de Rubí s’incorpori en el Capítol IX d’ingressos de l’esmentat pressupost 1 milió d’euros provinent de Institut Català de Finances i computar-ho com a despesa del Cap VII destinat a PROURSA, per tal que executi l’adquisició dels habitatges per l’exercici dels drets de tanteig i retracte.

 

SEGONA..-L’article 31 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) estableix l’obligació per als municipis de més de 75.000 habitants de dotar un fons de contingència per atendre necessitats no previstes i que no puguin demorar-se. Si bé la LOEPSF no determina l’import mínim d’aquest fons, la normativa pressupostària estableix que en el cas de l’Estat ha de ser equivalent al 2% de les despeses no financeres.

En el cas del pressupost de Rubí, el 2% de les despeses no financeres serien al voltant de 1.600.000€, molt lluny dels 150.000€ que han incorporat com a fons de contingència.

Incrementar la dotació del fons de contingència per garantir el cobriment de les despeses imprevistes, seguint les recomanacions d’Intervenció.

 

TERCERA.-  Incorporar la previsió d’ingressos urbanístics de contribucions especials i quotes urbanístiques tenint en compte que existeixen expedient en tràmit i que poden tenir una incidència important en el pressupost 2020.

QUARTA.- Elaboració d’un informe d’intervenció que determini que tots els fets imposables en les ordenances fiscals tinguin la seva previsió en el pressupost d’ingressos.

 

CINQUENA.- Dotar de pressupost necessari per fer seguiment de serveis municipals privatitzats o disciplina urbanística. Inversions o manteniment d’infraestructures poc visibles com és la previsió d’incendis i que està infradotat

 

SISENA.-En el Capitol VI d’inversions, cal especificar el finançament dels projectes per poder fer un seguiment de les desviacions.

 

SETENA.- Incorporar les accions del pla de mobilitat a la partida sobre mobilitat ( 1340)

 

VUITENA.- Augmentar la despesa pressupostària en els capítols 3321, 3331, 3341, 3410, 4250, 9250 i 9330

 

 

Per tot això,

 

SOL·LICITEM

 

Que, es tingui per presentat aquest escrit i en mèrits del mateix per interposades al·legacions al pressupost general de la corporació per l’exercici del 2020, es torni a presentar al Ple un nou projecte de pressupost pel 2020, i, subsidiàriament, siguin estimades i siguin incorporades al pressupost per a l’exercici 2020 que s’ha d’aprovar definitivament.

 

Grup municipal ERC -Rubí

Rubí . 7 de gener del 2020

Enviar un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web esta definida per a "permetre galetes" i d'aquesta forma oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració en aquesta web es defineix com a "permet galetes" per donar-li la millor experiència possible la navegació. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense necessitat de canviar la configuració de galetes o feu clic a "Acceptar" per sota de llavors vostè consent a això.

Tanca